Bip


PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 17:44

UWAGA!

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram wyborów do SU w roku szkolnym 2014/2015:

09.09 - 26.09.2014 okres, w którym chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury.

29.09. - 01.10.2014 kampania wyborcza

01.10.2014 - debata przedwyborcza

03.10.2014 - głosowanie.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do władz SU zobowiązane są w terminie do 26.09 złożyć na ręce opiekuna SU wniosek rejestracyjny - pobierz.

Wymagania jakie musi spełnić kandydat do SU: wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie oraz pozytywna opinia wychowawcy klasy. Pretendenci zostaną ostatecznie dopuszczeni do kandydowania po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z opiekunem SU.


 

 
PDF Drukuj Email
Środa, 10 Wrzesień 2014 18:10

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2014 r. można odbierać w dniu 12 września 2014 r. od godz. 12.00


 
PDF Drukuj Email
Środa, 10 Wrzesień 2014 17:14

POWITANIE SZKOŁY Z EGZOTYKIEM

W dniu 06 września 2014 roku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych członkowie SKKT PTTK EGZOTYK razem z sympatykami z pierwszej klasy pod opieką mgr J.Strzyżewskiej uczestniczyli w XXI Oddziałowym Rajdzie PTTK "Powitanie szkoły". zdjęcia

Trasa łatwa: od stacji ORLEN ul. Barbary przez Kawodrzę, Gnaszyn do SP nr 11 w Częstochowie. Każdy uczestnik imprezy po przybyciu na metę otrzymał okolicznościową plakietkę, los na loterię, herbatę, porcję kiełbasy na ognisko oraz punkty OTP; grupa jako całość dyplom dla szkoły.

Wesoła zabawa przy ognisku oraz mile spędzony czas przypominał nam beztroskie, letnie dni wakacyjnego lata. A my od tygodnia już w szkole ...

Zapraszamy na kolejne wyprawy z EGZOTYKIEM.

J. Strzyżewska


 
PDF Drukuj Email
Środa, 03 Wrzesień 2014 10:37

INFORMACJA O II ETAPIE NABORU DO PROJEKTU PN. "SZKOŁA BEZ BARIER"

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. "Szkoła bez barier" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic zdrowych i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych z 51 Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.

Dokumenty do pobrania


 
PDF Drukuj Email
Wtorek, 02 Wrzesień 2014 23:52

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

zdjęcia


 

 
PDF Drukuj Email
Wtorek, 02 Wrzesień 2014 00:00

Young in Europe

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic, klas I oraz II liceów ogólnokształcących w ramach Projektu pn. "Young in Europe" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Rekrutacja uzupełniająca do Projektu prowadzona będzie w terminie od 01 do 08 września 2014 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorów Szkolnych (p. Elżbieta Magdziarz) z placówek biorących udział w Projekcie, tj.: Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.


 

 
PDF Drukuj Email
Niedziela, 31 Sierpień 2014 18:11

Zbiórka elektrośmieci

 

 


 

 
PDF Drukuj Email
Niedziela, 31 Sierpień 2014 17:58

Wyprawka szkolna 2014 - możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych

a) dla uczniów z kl. III z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł.

b) dla uczniów z kl. III z rodzin, w których występują inne okoliczności uzasadniające przyznanie stypendium poza kryterium dochodowym tj: niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie, bezdomność, przemoc, sieroctwo, ubóstwo i inne

c) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) poza kryterium dochodowym

Wnioski do pobrania: wniosek1, wniosek2. Termin składania do 19 września br. Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego.

Ewa Sikora


 
PDF Drukuj Email
Niedziela, 31 Sierpień 2014 17:47

Stypendia szkolne

Uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na osobę za miesiąc sierpień nie przekracza kwoty 456 zł i którzy są zameldowani w Częstochowie, mogą ubiegać się o pomoc finansową z MOPS-u w formie stypendium (zwrot kosztów za zakup podręczników i pomocy naukowych, biletów miesięcznych, internetu, stroju sportowego i innych). Druki do pobrania znajdują się tutaj. Termin składania wniosków do 15 września. Bliższe informacje u pedagoga szkolnego.

E. Sikora


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Terminarz

Wrzesień 2014
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Losowe zdjęcie

Dzień Otwarty Szkoły 2014

Logowanie

statystyka odwiedzin


pogoda

trwa inicjalizacja, prosze czekac
Aion-Zone